Агресията и децата – разговор с доц. д-р Цветелина Търпоманова

„… тези деца ще се превърнат в родители…“ Най-новата книга на МУ-Варна „Агресията в училищна възраст – предизвикателство за родители и учители“ насочва вниманието към актуална, но често не докрай разбирана тема. В монографията...