Здравният специалист в детската ясла – главен герой в учебника на доц. Грудева

Той обучава. Той възпитава. Той формира личности. Той оценява напредъка. Той информира родителите. Той наблюдава и коригира отклонения в развитието. Приписва му се роля на „заместваща майка“ за децата. Работата на здравния специалист в...