Как светът избира език на науката?

„Английският език е езикът на науката“. Днес това е заключението на много изследователи. Най-голямата научна база данни го доказва – повече от 80% от списанията, индексирани в Scopus, са на английски език. Но, дори...