Първото издание на Алумни клуб и приятели вече е достъпно онлайн

“По-добър СЪН,
по-добър ЖИВОТ,
по-добра ПЛАНЕТА!”

Под това мото премина Четвъртата национална конференция по медицина на съня с международно участие. Изнесените на събитието доклади бяха събрани в сборник – първото издание на Алумни клуб и приятели, който вече е достъпен онлайн на платформата за периодични издания на Университетското издателство.

Организатори на научната среща бяха Българската академия по медицина на съня, Медицински университет – Варна, Алумни клуб и приятели на Медицински университет – Варна, Факултет по дентална медицина към МУ-Варна, Университетски медико-дентален център.

Форумът беше посетен от лектори от 13 страни, което показа връзката между МУ-Варна и поколения вече завършили лекари, дентални медици, фармацевти, здравни мениджъри и специалисти в сферата на здравните грижи.


Ето какво можете да прочетете в изданието:

 • Симпозиум “Алумни клуб и приятели” – Медицински университет – Варна
  Мултинационален интердисциплинарен педиатричен симпозиум “Детското здраве и зелената планета”
  Symposium “Alumni Club and Friends” – Medical University – Varna
  Multidisciplinary International Pediatric Symposium Children’s Health and the Green Planet
 • Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие – 6-8 март 2020
  Fourth National Conference on Sleep Medicine with International Participation – March 6-8, 2020
 • Алумни клубове – значение, възможности, тенденции
  Мирослав Стойков, Марио Милков, Юлиан Костадинов, Даниела Петрова
 • Five-year Experience in Surgical Treatment of Temporal Bone Paragangliom
  H. M. Diab, P. U. Umarov, O. A. Pashchinina, D. A. Zagorskaya, O. S. Panina
 • Интралобарна белодробна секвестрация – клиничен случай при тригодишно дете
  П. Шивачев, К. Ганева, М. Бояджиев, М. Авджийска
 • Информираност относно рисковете при сънна апнея – здравно образование (опит на Филиал Шумен)
  Соня Тончева, Марио Милков, Теодора Евтимова, Тодорка Костадинова
 • Мултидисциплинарен подход при откриване на пациенти със сънна апнея – ролята на здравните професионалисти (опит на Филиал Шумен)
  Теодора Евтимова, Тодорка Костадинова, Марио Милков, Соня Тончева
 • Headache in Children with Epilepsy
  Zh. Chuperkova, K. Noneva, R. Ralcheva, I. Dimitrov, M. Georgieva
 • Patients on Methadone Therapy and Sleep Apnea
  Christiana Madjova, Simeon Chokanov, Mario Milkov
 • Различните лица на възпалението, разгледани чрез експресията на микро-РНК-155
  Антония Атанасова
 • Botulinum Toxin – Historical Overview
  Boris Kyosev
 • 150 Years of the Paraskeva Nikolau Donation Hospital, Varna
  Vladimir D. Vasilev †, Georgi R. Marinov
 • Vestibular Effects of Diving – A Review
  Mario Milkov
 • CFTR Modulator Therapy for Cystic Fibros
  M. Nikolova, M. Galabova, N. Dobrudjanska, N. Rasheva, K. Koleva, M. Georgieva
 • Integrating Legislative and Health Policies to Promote Child Heal
  A. Tsvetkova, S. Mihaylova
 • EUSCREEN – Hearing Screening Bulgaria
  Petar Rouev, Lidia Georgieva, Mario Milkov
 • Fatty Liver Degeneration in Children: Association with Obstructive Sleep Apnea
  M. Siromahov, N. Rasheva, K. Koleva, M. Georgieva
 • The Mask of Orthorexia – Two Cases from Medical Practice
  Darina Hristova, Dimitar Marinov
 • Снимки Симпозиум „Алумни клуб и приятели“ – Медицински университет – Варна Мултидисциплинарен интернационален педиатричен симпозиум „Детското здраве и зелената планета“

Можете да четете целия Сборник с доклади безплатно от тук.