Проф. д-р Галина Кирова и проф. д-р Боян Балев представят новия учебник по клинична образна диагностика

Авторитетно европейско издание, 26 медицински специалисти, двама редактори и месеци безрезервен труд са необходими за създаването на „Учебник по клинична образна диагностика“. В момента той е най-продаваният учебник на Медицински университет – Варна. В...