XVI Международен конгрес по колоректална хирургия в новото приложение на Scripta Scientifica Medica

От 3 до 5 октомври 2019 г. в гр. Варна ще се проведе XVI Международен конгрес по колоректална хирургия. Резюмета на докладите, които ще бъдат представени на научната среща, са публикувани в Scripta Scientifica...