Новото приложение на “Варненски медицински форум” е посветено на XIII Национална конференция по медицинска биология

От 13 до 15 септември 2019 г. в сградата на Факултета по фармация на Медицински университет – Варна ще се проведе XIII Национална конференция по медицинска биология. Организатор е Катедрата по биология към МУ–Варна....