Месечен архив: септември 2019

Карин дом и Медицински университет – Варна. Приятелство с кауза

В книжарниците на МУ-Варна вече се продават две издания, свързани с фондация „Карин дом“ – мемоарната книга на Иван Д. Станчов „Дипломат и градинар“ и атрактивен комплект от 30 карти с идеи за игри...

XVI Международен конгрес по колоректална хирургия в новото приложение на Scripta Scientifica Medica

От 3 до 5 октомври 2019 г. в гр. Варна ще се проведе XVI Международен конгрес по колоректална хирургия. Резюмета на докладите, които ще бъдат представени на научната среща, са публикувани в Scripta Scientifica...

Новото приложение на “Варненски медицински форум” е посветено на XIII Национална конференция по медицинска биология

От 13 до 15 септември 2019 г. в сградата на Факултета по фармация на Медицински университет – Варна ще се проведе XIII Национална конференция по медицинска биология. Организатор е Катедрата по биология към МУ–Варна....

Как светът избира език на науката?

„Английският език е езикът на науката“. Днес това е заключението на много изследователи. Най-голямата научна база данни го доказва – повече от 80% от списанията, индексирани в Scopus, са на английски език. Но, дори...