Статията в медицинско списание – как да я оформим и публикуваме? (2 част)

„В началото беше въпросът“ Така започва научната статия – с формулиране на конкретен въпрос, чийто отговор авторът ще търси и опише в ръкописа си. Логично следва и запитването – достатъчно важен ли е този...