Брой 2 от 2018 г. на „Варненски медицински форум“ е достъпен онлайн

Списанието на Медицински университет – Варна, което публикува научни статии на български език, излиза два пъти годишно. Последният брой за 2018 г. вече е свободно достъпен онлайн на платформата за периодични издания на Университетското...