Monthly Archive: януари 2019

Монографията на Христиана Маджова проучва „диагностичния прозорец“ към човешкото тяло

„Слюнката като основен биологичен маркер. Клинични и параклинични изследвания“ е най-новото заглавие на Издателството на Медицински университет – Варна. Монографията на Христиана Маджова постига ефекта на ценно ръководство – актуално, полезно и изцяло насочено...

Еволюционни загадки в монографията на д-р Живко Апостолов

„Еволюционна психиатрия. По-различен поглед към шизофренията и психопатологията“ е най-новото заглавие в книжарниците на Медицински университет – Варна. Авторът, д-р Живко Апостолов, се осмелява да насочи своето изследване в нетипична за академичните среди посока...

Брой 2 от 2018 г. на „Варненски медицински форум“ е достъпен онлайн

Списанието на Медицински университет – Варна, което публикува научни статии на български език, излиза два пъти годишно. Последният брой за 2018 г. вече е свободно достъпен онлайн на платформата за периодични издания на Университетското...