Стъпка по стъпка към написването и издаването на медицинска книга

Автор на книга – това звучи гордо и несъмнено е предимство в автобиографията на всеки специалист. Но написването и издаването на медицинска книга е сериозен процес. Долуизброените 5 основни стъпки са препоръчителният път за...