От печат излезе книга по актуален и неизследван в страната проблем

Медицински университет – Варна издаде монографията „Хронична обструктивна белодробна болест и коморбидности. Пациенти в риск“. В нея авторът, Велин Стратев, разглежда един сравнително нов в белодробната медицина проблем – коморбидностите при ХОББ и въздействието...