Monthly Archive: май 2018

Излезе първият брой за 2018 г. на Scripta Scientifica Medica

Новият брой на Scripta Scientifica Medica е достъпен на платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна. Броевете на англоезичното списание, както и останалите периодични издания на Медицински университет – Варна, са налични...

Новият брой на „Варненски медицински форум“ с доклади от фестивала „Море и здраве“

Приложение 1 за 2018 г. на списание „Варненски медицински форум“ вече е достъпен на платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна. В новия брой са публикувани докладите, представени в научната сесия на...

От печат излезе книга по актуален и неизследван в страната проблем

Медицински университет – Варна издаде монографията „Хронична обструктивна белодробна болест и коморбидности. Пациенти в риск“. В нея авторът, Велин Стратев, разглежда един сравнително нов в белодробната медицина проблем – коморбидностите при ХОББ и въздействието...