Monthly Archive: април 2018

Резюметата от XXIII конгрес на Българското анатомично дружество са налични онлайн

Вече можете да прочетете Приложение 2 (бр. 49) на Scripta Scientifica Medica. В броя на списанието са публикувани презентации и постери от XXIII конгрес на Българското анатомично дружество, състоял се от 5 до 7...

Прочетете онлайн резюметата от предстоящия VI Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината

От днес на платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна можете да откриете онлайн новия брой на Scripta Scientifica Vox Studentium. В Приложение 1 за 2018 г. са поместени резюмета от VI...