+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Издателство МУ-Варна отпечата „Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част“

Излезе от печат в тираж от 100 броя първото издание на „Технология на лекарствените форми и биофармация. Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част. Изчисления във фармацевтичната технология. Прахове“ (ISBN: 978-619-221-079-3).

 

Сборникът с упражнения ще се разпространява в Медицински колеж – Варна, който е част от структурата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Предназначен е за студенти по фармация от трети курс. Автори на учебното помагало са Стефка Титева, Вилиана Гуглева и Мирена Добрева.

 

Съдържание:

 1. Използвани съкращения
 2. Инструкция за работа в лабораторията за практически упражнения
 3. Практическо упражнение №1. Технология на лекарствените форми и биофармация. Общи технологични понятия. Рецепта. Фармацевтични калкулации
  • Основни понятия
  • Рецепта
  • Фармакопея
  • Претегляне. Везни. Правила за работа
  • Изчисляване на дози при възрастни
  • Изчисляване на дози в гериатрията
  • Изчисляване на дози в педиатрията
  • Протокол №1. Тема: Изчисляване и проверка на дозите в зависимост от вида на ЛФ, начина на предписание и възраст на пациента
 4. Практическо упражнение № 2. Прахове (Pulveres). Характеристика на праховете. Основни технологични операции при приготвяне
  • Основни технологични операции при приготвяне на праховете
  • Контролни показатели на праховете
  • Протокол №2. Тема: Приготвяне на прости и сложни и прахове
  • Задачи за самостоятелна подготовка
 5. Практическо упражнение №3. Частни случаи при приготвяне на сложните прахове. Несъвместимост при сложните прахове

5.1.Частни случаи при приготвяне на сложните прахове

5.2.Несъвместимост при сложните прахове

5.3.Протокол №3. Тема: Частни случаи при приготвяне на сложните прахове

5.4.Задачи за самостоятелна подготовка

 1. Приложения

6.1.Табл. 1. Максимално допустими дози на ЛВ за възрастни

6.2.Табл. 2. Максимално допустими дози на ЛВ за деца

6.3.Табл. 3. Взаимодействия и несъвместимости при сложните прахове

6.4.Табл. 4. Често използвани съкращения

6.5.Табл. 5. Използвани синоними на фармацевтични субстанции

 1. Използвана литература