+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Търсете в търговските мрежи „Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК – Варна, специалност „Акушерка“ и специалност „Медицинска сестра“, МУ – Варна“, достъпен от днес

Излезе от печат дългоочакваното помагало „Сборник с тестови задачи за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите от МК – Варна, специалност „Акушерка“ и специалност „Медицинска сестра“, МУ – Варна“. Първото издание на тази книга, съставено от доц. Добри Иванов, може да бъде закупено от днес в книжарницата на Медицински университет-Варна или директно от онлайн магазина на университетското издателство.

 

 

 

 

 

Съставено е от следните теми:

 1. Тъкани – епителна, съединителна, мускулна и нервна
 2. Вътрешна течна среда. Свойства на кръвната плазма
 3. Кръвни клетки
 4. Сърце и кръвоносни съдове. Кръвообращение – голям и малък кръг
 5. Дихателна система
 6. Хранене и храносмилане (без храносмилане в устата, стомаха и червата)
 7. Белтъци. Полипептидни вериги
 8. Структура и свойства на белтъците
 9. Нуклеинови киселини. ДНК и РНК
 10. Вирусите – на границата между живото и неживото
 11. Устройство на еукариотните клетки
 12. Осигуряване на клетката с програма за съществуване
 13. Хромозоми – носители на клетъчната програма
 14. Клетъчно делене. Митоза. Мейоза
 15. Монохибридно кръстосване
 16. Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел
 17. Размножаване на животните и човека
 18. Индивидуално развитие
 19. Антропогенеза
 20. Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични и палеонтологични доказателства за еволюцията

Всяка тема е съставена от 20 тестови въпроса и 10 въпроса, в които трябва да бъдат допълнени липсващи термини.