+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Активен е онлайн достъп до Приложение 5 за 2016 г. на списание “Варненски медицински форум”

В Приложение 5 на онлайн изданието на научното списание на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, “Варненски медицински форум”, ще откриете двуезични резюмета на доклади от научните конференции: „Европейски ден на морето“, „Море и здраве“, 20 май 2015 г. и „Климат, море и здраве“, 20 май 2016 г.

Засегнати са теми, свързани с: основни направления и здравословни проблеми при корабоплаване, здраве при работа в море, епидемиология на инфекциозните морски заболявания, морска медицина на бедствените ситуации, климат, неразположения и болести породени от климатични промени и др.

 

ТУК може да откриете оригиналните резюмета на български и английски език, както и докладите от горепосочените конференции в PDF формат.