+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Прочетете онлайн официалните резюмета от „Срещата на Организацията на младите радиолози в България“, провела се на 2-3 юни 2017г.

Вече можете да откриете резюметата от „Срещата на Организацията на младите радиолози в България, клон на Българската асоциация по кардиоторакална радиология: РАДИОЛОГИЯ ЗАЕДНО“ в електронната платформа с отворен достъп на Издателство МУ-Варна.

Освен 17-те лекции, 8-те клинични случая и 4-те сесии със специален фокус, в Приложение 1 за 2017г. на научното списание Scripta Scientifica Medica можете да откриете и пълната програма на събитието по дни и часове, заедно с имената на всички участници водили семинари. В английската версия на сайта на университетското издателство можете да откриете и пълнотекстовото съдържание на броя.