+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Приложение 1 за 2016 година на „Варненски медицински форум“ – резюмета от 4 Черноморски симпозиум

Korica VMF, 2016, suppl.1ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ
Том 5, 2016, Приложение 1
Издание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Приложението съдържа резюмета от 4-и Черноморски симпозиум за млади учени в биомедицината, проведена 7-10 април 2016 във Варна. Съдържанието е на английски език, включена е и програма на форума.

Приложението е достъпно онлайн ТУК.