+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе Приложение 2 за 2016 г. на “Варненски медицински форум”

koricavmf-2016_pril-2ВАРНЕНСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ
том 5, 2016, приложение 2
Издание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

 

Приложението съдържа
РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ И ПОСТЕРНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ НА V НАУЧНА СЕСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА
13-14 октомври 2016

 

Резюметата са на английски и на български език.

 

Приложението е достъпно онлайн в PDF формат ТУК.