+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе Приложение 2 на „Варненски медицински форум“ с резюметата на докладите от 4-та научна сесия на Медицински колеж – Варна

Korica VMF 2015, suppl. 2„Варненски медицински форум“, том 4, 2015, приложение 2
Издание на МУ-Варна

Съдържа над 150 резюмета на докладите и постерните съобщения от IV научна сесия на Медицински колеж – Варна, проведен на 8-9 октомври 2015 г. Заглавията, резюметата, авторските и институционални данни са дадени и на български, и на английски език.

Също така приложението съдържа и програмата на форума за преподаватели и студенти, състоял се в хотел „Грифид Арабела“, Златни пясъци, Варна.

 

Линк към съдържанието: заглавия и автори.

Линк към резюметата в приложението.