Излезе и е достъпно онлайн Приложение 3 от "Варненски медицински форум" – сборник с доклади от научна сесия на Медицинския колеж

VMF 2015 suppl. 3x2015Варненски медицински форум
– том 4, 2015, приложение 3

Приложението е в обем от 590 стр. и съдържа 119 статии – доклади от
IV НАУЧНА СЕСИЯ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА,
провела се 8-9 октомври 2015.

Приложението можете да ползвате ТУК.

„Варненски медицински форум“ се списва на български език.