Излезе и 2 брой на "Варненски медицински форум"

Korica VMF_2-2015„Варненски медицински форум“, том 4, 2015, брой 2
Издание на Медицински университет – Варна.

Линк към броя.

Съдържа 21 статии на български език:

Красимира Стоянова – БИОИНФОРМАТИКАТА – НАУКА НА НОВОТО ВРЕМЕ

Гeргана Ингилизова, Добри Иванов, Емил Ковачев, Иван Костов, Стефан Иванов – МОРФОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИТЕ ПРИ ПАЦИЕНТКИ С НАМАЛЕН ОВАРИАЛЕН РЕЗЕРВ: ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ 72 ЦИКЪЛА НА ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ IVF/ICSI Милка Нашар – ФИТОЕСТРОГЕНИ: ЗДРАВНИ ПОЛЗИ И ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ

Милка Нашар, Милена Пашева, Десислава Иванова, Диана Иванова – ВЛИЯНИЕ НА ЕТАНОЛОВ ИЗВЛЕК ОТ ДЪРВЕСИНА НА ЧЕРНИЦА ВЪРХУ ТРАНСКРИПЦИОННИТЕ НИВА НА ГЕНИ, СВЪРЗАНИ С ОКСИДАТИВНИЯ СТАТУС

Мина Латева, Виолета Йотова, Ралица Попова, Соня Галчева, Миглена Георгиева, Трифон Червенков, Яна Бочева – АДИПОНЕКТИН, МАРКЕРИ НА МЕТАБОЛИТЕН РИСК И АБДОМИНАЛНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Георги Вълчев, Цветелина Тенева, Женя Жекова-Мараджиева, Бистра Велчовска – УЛТРАЗВУКОВА ТОМОГРАФИЯ НА ГЪРДА Ü ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Дарина Георгиева-Христова, Силва Андонова, Евгения Калевска, Даниела Арабаджиева, Веселинка Несторова – КАРДИОВАСКУЛАРНА АВТОНОМНА ДИСФУНКЦИЯ ПРИ МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ – БИОХИМИЧНИ МАРКЕРИ

Дарина Георгиева-Христова, Силва Андонова, Евгения Калевска, Цветомила Димитрова, Веселинка Несторова, Даниела Арабаджиева – КАРДИОВАСКУЛАРНИ АВТОНОМНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ИНСУЛТ Ü ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И РИСК ОТ ВНЕЗАПНА СЪРДЕЧНА СМЪРТ

Евгения Калевска, Силва Андонова, Дарина Георгиева-Христова, Цветомила Димитрова – МЕЖДУХЕМИСФЕРНИ РАЗЛИЧИЯ В КЛИНИЧНИЯ ИЗХОД СЛЕД ИНТРАВЕНОЗНА ТРОМБОЛИЗА

Бинна Ненкова – ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ И ИНВАЛИДНОСТ

Бинна Ненкова – КАК ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА СЕ ОТРАЗЯВАТ НА СКОРОСТТА НА ЧЕТЕНЕ ПРИ ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

Христо Кожухаров, Камен Тасков, Ивaнка Бончева – СТИГМАТА “ПСИХИЧНА БОЛЕСТ”

Мая Кръстанова, Даниела Вачева, Аница Мирчева – РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ЕНДОПРОТЕЗИРАНА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА (РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ – 13-45 ДЕН СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА)

Марияна Михайлова, Веселина Несторова, Илия Тодоров – ПРОУЧВАНЕ ЕФЕКТА НА ЕКСТЕНЗИОННАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПОЯСНА ДИСКОВА БОЛЕСТ

Васил Свещаров, Цветан Тончев, Савина Ненчева-Свещарова, Милена Петкова – ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА НАЙ-ЧЕСТИТЕ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Васил Свещаров, Савина Ненчева-Свещарова, Цветан Тончев – АНАЛИЗ НА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ПРИ НАЙ-ЧЕСТИТЕ ХРОНИЧНИ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Савина Ненчева-Свещарова, Васил Свещаров, Цветан Тончев – КОМБИНИРАНА ФОТОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧНИ ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНИ ДИСФУНКЦИИ

Ивета Катрева, Методи Абаджиев, Мая Дойчинова, Цветан Тончев, Христо Бозуков – ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ХИМИЧНИ АГЕНТИ ЗА ГИНГИВАЛНА РЕТРАКЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Цветелина Борисова-Папанчева, Владимир Панов, Георги Папанчев, Мартина Маркова – ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНОСТТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБТУРИРАНЕ НА РЕТРОГРАДЕН КАВИТЕТ

Цветелина Борисова-Папанчева – ИНФОРМИРАНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБТУРИРАНЕ НА КОРЕНО-КАНАЛНАТА СИСТЕМА ПРЕДИ АПИКАЛНА РЕЗЕКЦИЯ

Теодора Стаева, Нурхан Фехим, Ралица Илиева, Цветелина Търпоманова – ИНФОРМИРАНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ – ИЗТОЧНИЦИ И НАЧИНИ