+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе брой 1 за 2015 г. на „Варненски медицински форум“

ВМФ 1‘2015 включва 17 доклада и с обем е 100 страници. Темите, застъпени в броя, са:

Клетъчна пролиферация в кората на постисхемичен малък мозък при примати

Ростро-каудален градиент в експресията на транскрипционен фактор sox2 във фетален мозък при човек

Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране на ниско- от високостепенен глиом

Kлиничен случай на тежка тропическа малария, усложнена с остра бъбречна недостатъчност и хемолитична анемия

Целесъобразност в приложението на екстензионната терапия при лечение на поясната дискова болест

Рискове и възможни инциденти в мануалната терапия

Проучване на употребата на съдържащи омега-3 мастни киселини продукти в България в периода 2011-2013 година

Анализ на мненията на мениджъри, работещи във фармацевтичната мрежа, относно тенденциите в употребата на ОТС

Анкетно проучване относно информираността и приложението на антибактериална фотодинамична терапия в денталните кабинети в град Варна

Анкетно проучване относно нивото на кариесна профилактика на възрастния пациент в дентални кабинети на територията на град Варна

Необходимостта от психологично кризисно консултиране непосредствено след съобщаване на новина за смърт

Акценти при формиране на политиката на връзки с обществеността и изграждане на корпоративен имидж на болницата

Характеристика на услугите в спа и уелнес центровете на дестинация Варна

Нагласи и готовност за провеждане на промяна в МБАЛ „Добрич“ АД

Икономическа среда и поведение на пациента/потребителя на фармацевтичния пазар

Възможности за развитие на маркетинговия мениджмънт в ДКЦ “Св. Иван Рилски” – Варна

Влияние на заетостта върху субективното благополучие на младите хора

Автори са: Веселина Михалева, Ваня Горанова, Meгленa Ангелова, Стоян Павлов, Тецумори Ямашима, Антон Тончев, Радослав Георгиев, Боян Балев, Ара Капрелян, Марианна Новакова, Диана Радкова, Калина Стоянова, Татяна Цветкова, Антонио Антонов, Марияна Михайлова, Илия Тодоров, Вяра Лочева, Тодор Тодоров, Валерия Николова, Стефка Вълчева-Кузманова, Антоанета Цветкова, Анна Тодорова, Мая Дойчинова, Славчо Димитров, Ивета Катрева-Бозукова, Майя Колева, Десислава Русева, Диана Радкова, Мила Димитрова, Галина Петрова, Тодорка Костадинова, Емилия Баева, Антоанета Цветкова, АннаТодорова, Денко Загорчев, Светлана Попова, Албена Керековска.

Пълнотекстов достъп до статиите в броя четете на онлайн платформата за научните списания на Университетското издателство на МУ-Варна.