+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе и том 3, приложение 2 за 2014 г. на „Варненски медицински форум“

Вторият брой от том 3 (третата годишнина) на изданието на Медицински университет – Варна съдържа 10 статии на български език от автори и авторски колективи от България и чужбина. Темите, застъпени в броя, са:

  • Експресия на транскрипционен фактор Sox2 в популации от кортикални прогенитори в човешки фетален теленцефалон;
  • Консумация и in vitro резистентност към gentamicin при проблемни инфекции в Университетска болница;
  • Проучване на употребата на съдържащи екстракт от Гинко билоба продукти в България в периода 2011-2013 година;
  • Приложение на (18F)-FDG ПЕТ/КТ при пациенти с остър исхемичен инсулт;
  • Алергичният ринит – рисков фактор за бронхиалната астма в детска възраст;
  • Простатоспецифичен антиген (PSA): място в съвременната диагностика и скриниране на простатен карцином;
  • Мануално-терапевтичен клиничен подход при болезнен и спастичен m.iliopsoas;
  • Цервико-краниален болеви синдром и цервикални блокажи – клиника, диагностика и терапия;
  • Медицинска луга “Лонгоза” – кратка физикохимична характеристика, показания и методи на приложение;
  • Приложимост на теорията за хедонична адаптация по отношение на здравето в периода на младостта.

Автори са: Меглена Ангелова, Ваня Горанова, Десислава Маринова, Стоян Павлов, Веселина Михалева, Тецумори Ямашима, Антон Тончев, Теменуга Стоева, Калинка Божкова, Милена Божкова, Кадер Дервишева, Стефка Вълчева-Кузманова, Ара Капрелян, Павел Бочев, Aнелия Клисарова, Анна Тодорова, Антоанета Цветкова, Ана-Мария Велчева, Мая Радева, Кристина Дечева, Теодора Георгиева, Надя Агова, Лидия Петкова, Tошо Ганев, Тони Стателов, Николай Евтимов, Илия Тодоров, Марияна Михайлова, Тодор Тодоров, Евгения Владева, Светлана Попова, Албена Керековска.

Пълнотекстов достъп до статиите в броя четете на онлайн платформата за научните списания на Университетското издателство на МУ-Варна.