+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Услуги

Предпечат

Подаване на ръкописи за предпечат:

 • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило.
 • на e-mail: press@mu-varna.bg

Изисквания към авторите:

Материалът трябва да бъде подготвен на MS Word for Windows:

 • формат А4
 • Single Space
 • полета по 20 мм от всички страни на печатаемото поле
 • шрифт Arial или Times New Roman
 • размер на шрифта 12 Pt.

Всички фигури и графики се предоставят в отделни файлове в оригиналния файлов формат (снимките трябва да бъдат в графичен формат – jpg, tif, eps), като имената им трябва да съответстват на обозначенията в текста. Сканираните снимки трябва да бъдат с резолюция 300 dpi. Таблиците се вмъкват в текста на ръкописа. Обяснителният текст на всяка фигура или таблица се поставя в текста към обозначението ù.

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

Цени на услугата:

 • безплатна – за издания, включени в годишния издателски план.
 • платена – за издания, НЕвключени в годишния издателски план, както и за външни автори. Запитване за оферта

Редакция

 

Подаване на ръкописи за редактиране:

 • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило.
 • на e-mail: press@mu-varna.bg

 

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

 

Цени на услугата:

 • безплатна – за издания, включени в годишния издателски план.
 • платена – за издания, НЕвключени в годишния издателски план, както и за външни автори. Запитване за оферта

Печат

 

Подаване на ръкописи за печат:

 • в редакцията на издателството в сградата на МУ-Варна, ет. 1, Южно крило.
 • на e-mail: press@mu-varna.bg

 

Изисквания към авторите:

За печат се подават само напълно форматирани и редактирани материали.

 

Сроковете на изпълнение се договарят за всеки конкретен случай.

 

Цени на услугата:

 • безплатна – за издания, включени в годишния издателски план.
 • платена – за издания, НЕвключени в годишния издателски план, както и за външни автори. Запитване за оферта

Разпространение

 • Издания, включени в годишния издателски план се разпространяват чрез:

–       книжарниците на МУ-Варна – в сграда Ректорат и МК-Варна

–       онлайн книжарница на МУ-Варна с възможност за доставка до клиенти в страната и чужбина – http://press.mu-varna.bg/books

–       партньори в страната

 • Издания, НЕвключени в годишния издателски план или от външни автори се разпространяват след сключване на договор между автора и МУ-Варна чрез:

–       книжарниците на МУ-Варна – в сграда Ректорат и МК-Варна

–       онлайн книжарница на МУ-Варна с възможност за доставка до клиенти в страната и чужбина – http://press.mu-varna.bg/books

Получаване на ISBN

 

Авторите, които издават своите книги чрез издателството на МУ-Варна, могат да изпратят своето запитване за получаване на ISBN

 

В зависимост от тиража на изданието, Издателството на МУ-Варна изпраща определен брой екземпляри по Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

 

За целта авторите подписват следните договори и декларации:

 • издателски договор/допълнително споразумение към трудов договор според конкретния случай
 • декларация за авторство и разрешаване на ползването и/или разпространението на авторски произведения по чл.18 от ЗАПСП.