+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе от печат учебник по биостатистика за студенти по програмата за англоезично обучение

Излезе от печат второ издание на лекционния курс по биостатистика за студенти по медицина от англоезично обучение: Biostatistics – Lecture Course and Practical Seminars for Medical Students. Цел на пособието е да даде на студентите базова теоретична подготовка и да ги насърчи в техните първи стъпки в научните изследвания.

Сборникът съдържа 8 лекции и приложени към тях семинарни упражнения по дисциплините „Социална медицина“ и „Биостатистика“. Упражненията към лекциите са насочени пряко към изпитната подготовка на студентите, по-доброто усвояване на материала и приложение на теорията. Изданието може да закупите от ТУК.