+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе Приложение 4 на ВМФ с доклади от научна сесия на Медицинския колеж

Варненски медицински форум

Том 3, 2014, Приложение 4

 

Приложението включва 84 доклада от III научна сесия на Медицински Колеж – Варна, провела се 2 – 3 октомври 2014 г. Обемът е 390 страници.