+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Варненски медицински форум‘2014, приложение 2

Съдържа 61 доклада от

Юбилейна научна конференция

“Обществено здравеопазване – традиции и перспективи”

50 години
Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“

30 – 31 май 2014 г.
гр. Варна

Към изданието