+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Издателство МУ-Варна отпечата и първа част на учебникът „Аз уча в България“ – видеокурс по български език като чужд за англоезично обучение, ниво A1-A2

Медицинският университет „Варна“ издаде първата част от учебника „Аз уча в България“ А1-А2. Тя е създадена за чужденци, изучаващи английски език в български университети. Основната цел на видео курса е да развие четирите комуникативни умения: слушане, четене, говорене и писане с помощта на атрактивни учебни материали като автентични филми, аудиозаписи, оригинални визуализации и забавни езикови задачи.

Курсът дава възможност на студента да учи в контролирана учебна среда (с присъствието на учител), както и да практикува автономно обучение с помощта на съвременни електронни устройства.

Видеокурсът е разработен през периода 2016-2017 г. от екип от 6 автори-преподаватели по български език в Медицинския университет – Варна. Всички материали са създадени, за да отговорят на езиковите нужди на чуждестранните студенти.

Структурата на курса обхваща 10 теми с по 3 (или 2) подтеми в следните основни области: запознаване; обучение в университета, пазаруване, семейство, ежедневие, време и сезони, здраве и болести, култура, спорт и хобита. Добавен е английско-английски терминологичен речник, съдържащ 3 200 лексикални единици. Всички материали са създадени специално за видео курса и включват 80 видеофилми с 80 задачи за слушане. Те са обхванати в 250 страници, формат А4 и включват материали за индивидуална работа. Изданието съдържа и 80 компютърно базирани  теста за проверка на знанията.

Учебникът се разпространява безплатно в сред международните студенти в Медицински университет – Варна.