+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе актуализиран „Справочник за прием на студенти за учебната 2017-2018 година“

„Справочник за прием на студенти за учебната 2017-2018 година“ е актуализиран наръчник, който съдържа кратко описание на всички програми на Медицински университет във Варна на български език. Книгата предлага подробни актуални данни за предстоящия прием по време на кандидат-студентската кампания на Медицински университет-Варна, Медицински колеж-Варна, както и техните филиали в Сливен, Шумен и Велико Търново за академичната 2017/2018 година.

Съдържание:

– Данни за специалностите в Медицински университет -Варна

– Данни за специалностите в Медицински колеж – Варна

– Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Варна за учебната 2017/2018 г.

Освен тези данни в 9-те приложения към основния наръчник може да бъде намерена информация относно: сроковете за подаване на документи за кандидатстване; разпределението на приема за местата, субсидирани от държавата, по квоти за всяка специалност; конспектът за кандидатстудентски изпит по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, 2017 г.; програмата по химия за подготовка на кандидатстудентски изпит за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, 2017 г.; конспектът за кандидатстудентски изпит-тест по биология за специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Инспектор по обществено здраве”, „Рехабилитатор” и „Медицински козметик”, 2017 г.; конкурсният изпит по моделиране за специалността „Зъботехник“; примерни теми за конкурсен изпит есе за специалността „Управление на здравните грижи” – „магистър”, 2017 г. и др.

Справочника може да бъде поръчан в ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦАТА на издателството към Медицински Университет- Варна или да бъде закупен директно в една от следните КНИЖАРНИЦИ. В него могат да бъдат намерени и контактите на МУ-Варна по факултети.