Излезе 2 брой на Scripta Scientifica Salutis Publicae – най-новото научно списание на МУ-Варна, списвано на английски език, достъпно е онлайн

SSSP_2015-2В началото на годината излезе от печат втори брой от първата годишнина на Scripta Scientifica Salutis Publicae – volume 1, number 2, 2015.

Припомняме, че от 2015 г. Медицински университет – Варна стартира издаването на следващото ново англоезично научно списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, в което се публикуват статии в областта на общественото здравеопазване – социална медицина, обща медицина, икономика, мениджмънт, информатика, етика и право, здравни грижи, хигиена, медицина на бедствените ситуации, рехабилитация, професионални болести.
Втори брой съдържа десет статии, чиито пълни текстове можете да прочетете онлайн.

 

 

 

Съдържание на броя:

REVIEWS

Desislava Vankova – CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO QUALITY OF LIFE – A PUBLIC HEALTH PERSPECTIVE

Anna Todorova, Antoaneta Tzvetkova, Iskra Mircheva – ASSESSMENT OF HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN PAEDIATRIC PATIENTS WITH ASTHMA – METHODS AND DISEASE DETERMINANTS

ORIGINAL ARTICLES

Christoforos Nicolaides, Antoniya Dimova – ASSESSMENT OF PATIENT SAFETY CLIMATE IN ACCIDENT AND EMERGENCY DEPARTMENTS IN CYPRUS

Stefaniya Bekyarova – LOWERING BULGARIAN PHYSICIANS’ EMIGRATION – POTENTIAL FOR IMMEDIATE ACTION

Binna Nenkova, Maya Pandova – QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH GLAUCOMA

Emiliya Georgieva – RECOMMENDATION TO IMPROVE THE AVAILABILITY OF MEDICAL LABORATORY SERVICES IN GENERAL MEDICAL PRACTICE IN NORTHEAST BULGARIA

Anna Georgieva, Maria Valkanova – STUDY OF LEGAL FRAMEWORK OF INVOLVEMENT OF NURSES IN THE PROCESS OF PATIENT’S INFORMED CONSENT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND OTHER COUNTRIES

Silva Andonova, Darina Georgieva-Hristova, Evgeniya Kalevska – APPROACHES FOR OPTIMIZING MEDICAL AID IN ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS, HOSPITALIZED IN UMHAT „SAINT MARINA“ – VARNA

Silva Andonova, Evgeniya Kalevska, Darina Georgieva-Hristova, Vania Argirova, Vladina Dimitrova – QUALITY INDICATORS IN THE TREATMENT OF ACUTE ISCHEMIC STROKE

Mariana Dimitrova – FACTORS AFFECTING NURSES’ INTENTION TO EMIGRATE FROM THE COUNTRY IN THE CONTEXT OF THE SATISFACTION WITH EMPLOYMENT SITUATION