+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ново англоезично списание от областта на общественото здравеопазване започва да издава МУ-Варна

От 2015 г. Медицински университет – Варна ще издава ново англоезично научно списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, в което ще се публикуват статии в областта на общественото здравеопазване – социална медицина, обща медицина, икономика, мениджмънт, информатика, етика и право, здравни грижи, хигиена, медицина на бедствените ситуации, рехабилитация, професионални болести.

Всяка една от публикациите в периодичните издания на МУ-Варна, в това число и най-новото издание на университета Scripta Scientifica Salutis Publicae, получават т.нар. DOI номер (Document Object Identifier). Чрез него авторите и техните статии стават част от световния научен обмен. Публикуваните текстове стават видими за основните свободни научни търсачки, сред които Google Scholar.

Вече започна подаването на ръкописи за първия брой на Scripta Scientifica Salutis Publicae чрез онлайн системата http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sssp за публикуване на МУ-Варна (без пряк контакт с редактор и издател). Рецензирането е двойно сляпо (double-blind). Работният език на списанието е английски, а публикациите се индексират като пълнотекстови файлове във формат PDF.

***

За да изпратите ръкописа си за публикуване, е необходимо да се регистрирате еднократно в системата на адрес http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/index/user/register. След като преминете задължителните стъпки при регистрация (потребителско име, парола и т.н.), е необходимо да попълните стриктно полетата, съдържащи метаданните на статията и да качите (upload) файловете с Вашия текст, фигури, графики и др. След заявката комуникацията протича чрез онлайн системата, където можете да следите статуса на Вашата статия до нейното публикуване.

Ако вече сте регистриран потребител за друго списание в системата, не е необходимо да правите втора регистрация. За да добавите своята роля на автор/редактор/рецензент и в списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, е необходимо да извършите следното:

  1. Избирате списанието Scripta Scientifica Salutis Publicae.
  2. Кликвате върху линка User Home (Профил).
  3. Кликвате върху линка Edit My Profile (Редакция на моя профил).
  4. В прозореца, който се отваря, избирате желаната от вас роля за това списание – автор, редактор, рецензент или комбинация от тях.
  5. Запазвате промените.

За повече информация и въпроси: press@mu-varna.bg

(+359) 52 677 112