+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе Приложение 1 за 2015 на „Scripta Scientifca Pharmaceutica“ с резюмета от Втория фармацевтичен бизнесфорум

SSP_2015_sup-1Съдържа програмата и резюметата на Втори фармацевтичен бизнесфорум с научна и практическа конференция, организиран от Факултета по фармация на МУ-Варна: 30-31 октомври 2015.

Second Pharmaceutical Business Forum with Scientific and Practical Conference
Faculty of Pharmacy
Medical University of Varna
Bulgaria
October 30-31, 2015

На английски език.
Линк към приложението.