+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе и Приложение 1 на „Scripta Scientifca Medica“ с доклади и резюмета от 14-та конференция по колопроктология

SSM 47 supp1 2015 korica-v.15Scripta Scientifca Medica“, Vol 47, 2015, Suppl 1

Издание на МУ-Варна

 

Съдържа доклади и резюмета от XIV Национална конференция по колопроктология с международно участие, проведена на 1-3 октомври 2015 г.

XIV National conference of coloproctology with international participation, 1-3 October 2015, Varna, Bulgaria

 

Линк към съдържанието.