+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Университетското издателство представи своя разработка на семинар по интелектуална собственост

Обединена платформа за навигация в собствени и чужди научни бази данни – MUVOAR, е най-новата разработка на Университетското издателство. Тя бе представена на Петия национален семинар на тема „Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда“ с международно участие, проведен на 26 април 2017 г. в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София.

Появата на MUVOAR във виртуалната реалност е навременна, поради нарастналото търсене и потребност от страна на академичния състав да ползва съвременни и разнообразни източници на информация, както и да филтрира големия обем научни данни и анализи. MUVOAR спестява интелектуален и времеви ресурс, който би бил загубен при търсене в различни платформи, със специфичен интерфейс и начин на работа. MUVOAR изцяло поддържа мисията на университетската библиотека и издателство да бъдат медиатори при обмена на научно-приложна информация между потребителя и глобалната медийна среда.

Създадена за улесняване на потребителите  в издирването на пълнотекстови ресурси, новоизградената система за търсене е в синхрон и със Стратегията за единен цифров пазар в Европа, приетата от Европейската комисия през 2015 г.

MUVOAR е електронна система, която позволява обединено търсене сред всички създадени от МУ-Варна бази-данни: пълнотекстовите on-line системи за научна периодика и научни конференции и Репозиториума на университетската библиотека, съдържащ автореферати на дисертации, статии и монографии. Тези бази обхващат академичната продукция на МУ-Варна, и улесняват изследователите в процеса “търсене-намиране-използване” на научна литература в различни типове издания.

 

Можете да откриете своите пълнотекстови разработки, публикувани в онлайн изданията на МУ-Варна, чрез MUVOAR на уеб адрес: http://press.mu-varna.bg/muvoar.

На семинара МУ-Варна взе участие с още 2 доклада: „Обзор на ресурсите с отворен достъп в България“ – обстойно проучване на екип на Библиотеката, и „Разработване на комплекс от мерки за защита на авторските права във висшите училища“ с автор Диляна Йорданова, юрист в МУ-Варна.