+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Издаден е първият брой на студентското научно списание Scripta Scientifica Vox Studentium

Излезе от печат първият брой на студентското периодично издание Scripta Scientifica Vox Studentium – Приложение 1 за 2017 г. Пълнотекстовият архив на новопубликуваното приложение е достъпен онлайн чрез платформата за периодични издания на университетското издателство на МУ-Варна.

Новото научно издание е с главен редактор проф. д-р Красимир Иванов, Ректор на МУ-Варна. Издава се с периодичност един брой на година, ISSN: 2535-0471.

От днес печатната версия на приложението е в ръцете на участниците в Петия Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината. Броят съдържа 161 резюмета на доклади и постери, представяни на симпозиума. Събитието се организира от Студентски съвет на МУ-Варна, Асоциацията на студентите по медицина – Варна, Асоциацията по дентална медицина на студентите – Варна и на Асоциацията на Аптека Студенти – Варна и се провежда от 6-и до 9-и април 2017 г. в МУ-Варна. Работният език на международното събитие е английски език. Повече информация за симпозиума можете да откриете на http://bsysb.mu-varna.bg.