+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Scripta Scientifica Salutis Publicae, брой 1, година 1. Излезе най-новото научно списание на МУ-Варна, списва се на английски език, достъпно и онлайн

От 2015 г. Медицински университет – Варна стартира издаването на следващото ново англоезично научно списание Scripta Scientifica Salutis Publicae, в което се публикуват статии в областта на общественото здравеопазване – социална медицина, обща медицина, икономика, мениджмънт, информатика, етика и право, здравни грижи, хигиена, медицина на бедствените ситуации, рехабилитация, професионални болести.

Линк към броя: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/sssp/issue/view/96

Съдържание на първия брой:

Original Articles

General practice health promotion activities for infants // Nataliya Vasileva Usheva

Social characteristics and their effect on self-rated health in persons over 18 years of age // Joana Ivanova Simeonova, Angelika Velkova, Penka Kostadinova

Quality of life of individuals with disabilities – Concepts and concerns // Desislava Vankova, Paraskeva Mancheva

Application of the principles of integrated care in department of endocrinology and metabolism diseases at the hospital St. Marina Varna // Galina Petrova, Todorka Kostadinova, Fani Petrova, Emilia Georgieva

Factors determining the effectiveness of nursing work // Stanislava Peneva

Medical doctors’ attitudes towards prescribing medical treatment for benign prostatic hyperplasia // Steliana Yordanova, Galina Petrova, Todorka Kostadinova, Jivko Kolev

Attitudes to specialization of patronage nurses from the Center for Maternal and Child Health, to work with children with special needs // Tamara Angelova Tcvetkova, Sonya Toncheva

Preparing patients for Handicap-stage assessment and the challenges for the general medical practice // Paraskeva Mancheva, Desislava Vankova

 

* Новото списание има следният редакционен екип:

Editor-in-Chief

Albena Georgieva Kerekovska, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Co-editor-in-chief

Stefka Mihaylova Koeva, PhD, DSc, Medical University of Varna, Bulgaria

Sonya Koleva Toncheva, MD, PhD, DSc, Medical University of Varna, Bulgaria

Todorka Ignatova Kostadinova, PhD, Medical university of Varna, Bulgaria

Valentina Hristova Madjova, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Editorial Board

Antoniya Slavcheva Dimova-Yordanova, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Christianna Angelova Romanova-Radeva, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Diana Milenova Radkova, MD, Medical University of Varna, Bulgaria

Elka Ignatova Atanasova, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Emanuela Ivanova Raicheva-Mutafova, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Evgeniya Petrova Vladeva, MD, Medical University of Varna, Bulgaria

Ilia Todorov Todorov, MD, PhD, Medical university Varna, Bulgaria

Iskra Slavcheva Mircheva, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Lora Hristova Georgieva, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Margaritka Ivanova Boncheva, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Mariya Atanasova Valkanova-Ivanova, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Natalya Vasilevna Usheva, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Rumen Petrov Konstantinov, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Ruzha Zlatanova Pancheva-Dimitrova, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Silviya Borisova Dimitrova, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Stanislava Pavlova Peneva, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Teodora Todorova Dimitrova, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Veselinka Dimitrova Nestorova, MD, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

Zhana Todorova Rangelova, PhD, Medical University of Varna, Bulgaria

 

* Всяка една от публикациите в периодичните издания на МУ-Варна, в това число и най-новото издание на университета Scripta Scientifica Salutis Publicae, получават т.нар. DOI номер (Document Object Identifier). Чрез него авторите и техните статии стават част от световния научен обмен. Публикуваните текстове стават видими за основните свободни научни търсачки, сред които Google Scholar.

* Ръкописи могат да се подават и за Scripta Scientifica Salutis Publicae чрез онлайн системата за публикуване на МУ-Варна (без пряк контакт с редактор и издател). Рецензирането е двойно сляпо (double-blind).