+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Платформа „Научни конференции“ – нова онлайн система на отдел „Издателска дейност“

OCSВ тестов период е новоразработената от университетското издателството платформа „Научни конференции“.

Тази система цели интегрирането на всички дейности за управление на конференции, като чрез нея университетът ще изгради единен регистър на организираните научни събития. Чрез нея автоматично се разпращат съобщения за предстоящата конференция, създава се програма на конференцията, регистрират се участниците и гостите, подават се и се рецензират резюмета и доклади, следят се сроковете. Системата позволява въвеждане на сателитни събития, възможност участниците и гостите да заявяват настаняването си директно чрез сайта. Осигурява online публикуване на сборници с резюмета и доклади.

В тестовия период системата е достъпна само на английски език. Предстои да бъде преведена и на български език.

 

Системата е на уебадрес:
http://press.mu-varna.bg/ocs/