+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Излезе и Сборникът с тестови задачи за кандидатстудентския изпит по биология върху материала, изучаван в 10 клас

Корица Сборник Биология 2016Сборникът е предназначен за подготовката на кандидат-студентите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет – Варна.

Под редакцията на доц. Добри Иванов, д.б.
Авторски колектив: Добри Иванов, Галина Янева, Димитър Цанев, Дияна Христова, Иван Вачков, Мария Милчева, Нели Фиалковска, Цонка Димитрова.

Сборникът е необходим за втората част на изпита.
Задачите са разпределени в 21 теми. Приложени са и отговорите.

Изданието можете да закупите ТУК, както и да поръчате в онлайн книжарницата на университетското издателство ТУК.

– – –

Припомняме, че конкурсният изпит по биология е тест и продължава 5 часа. Въпросите в текста са съобразени с времето на изпита и образователната степен, за която се кандидатства.
Решаване на тестова комбинация от въпроси по учебния материал за 8, 9 и 10 клас. Комбинацията се определя на изпита чрез лотариен принцип.

Още информация за кандидатстудентската кампания ТУК.