+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Публикувани са две приложения на списание „Варненски медицински форум“

Издадени са 2 приложения към списание „Варненски медицински форум“. В първото са включени 56 доклада отСтудентската научна конференция „Здравеопазването – днес и утре“. Във второто приложение могат да бъдат намерени резюмета от Юбилейна научна конференция „50 години Катедра по педиатрия и медицинска генетика“.  Материалите са достъпни онлайн​, както и на CD в библиотеката на МУ-Варна.

През следващите дни предстои да излезе от печат бр. 1 на списанието за 2014 г.