+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Превод на учебника „Психиатрия“ от проф. С. Придмор представя Катедрата по психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна

s_pridmor_psihiatria_mu-varnaedition2016

Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна представя превода на книгата на проф. Саксби Придмор „Психиатрия“.

Книгата е представена от ръководителя на катедрата проф. д-р Риналдо Шишков в предговора:

Настоящият учебник е издаден с любезното съгласие и съдействие на неговия автор проф. Саксби Придмор, за което изказваме нашата огромна благодарност.

Изказваме благодарност на всички, включили се в превода и редакцията му, особено на доц. П. Маринов и д-р С. Раловска.

Учебникът е насочен към специалисти психиатри, лекари, специализиращи психиатрия, и студенти медици. Той представлява компендиум от психиатрични знания, представени в светлината на ДСН-4, ДСН-5 и МКБ10. Богато илюстриран и тематично структуриран, учебникът би могъл да бъде полезен в психиатричната подготовка на всеки лекар с интерес към психиатрията, на психолози и други професионалисти.

Книгата е достъпна онлайн в електронно издание (пълнотекстово) и можете да я ползвате ОТТУК.

За автора:

Саксби Придмор е професор по психиатрия в Университета в Тасмания – Австралия, и има практика по обща и съдебна психиатрия. На проф. Придмор е присъдена изследователска степен по неврология. Има специализации по психиатрия, обществено здраве, медицина на зависимостите и медицина на болката.

Проф. Придмор има постижения в проучванията и лечението на болестта на Хънтингтън, както и транскраниалната магнитна стимулация. Автор е на учебници по медицина, монографии и рецензирани статии. Негово хоби е писането на поезия, като е написал над 200 поеми в литературни списания и антологии.

Всяка глава завършва с цитираните по темата източници.

Съдържание на учебника:

1. Въведение в психиатрията

2. Хардуеър

3. Класификация на психичните разстройства

4. Налудности и налудно разстройство

5. Халюцинации

6. Форма на мисленето

7. Шизофрения

8. Тъга и депресия

9. Разстройства с повишение на настроението – психологични понятия

10. Личност и личностови разстройства

11. Посттравматично стресово разстройство

12. Разстройства при употреба на вещества

13. Обсесивно-компулсивно разстройство (окр)

14. Хранителни разстройства

15. Антипсихотични лекарства

16. Антидепресанти

17. Анксиолитици и хипнотици

18. Стабилизатори на настроението

19. Страх и тревожност

20. Стареене и деменция

21. Делир

22. Соматизация

23. Мнимо разстройство и симулация

24. Детска психиатрия

25. Съдебна психиатрия

26. Висши корови функции (ВКФ)

27. Фронтални дялове – изследвания при леглото на болния

28. Електроконвулсивна терапия (ЕКТ)

29. Транскраниална магнитна стимулация (ТМС)

30. Тестове: психиатрични, неврологични, психологични

31. Самоубийството: широк поглед

32. Медикализация на страданието

33. Теория на ума и психопатология

34. Психоневроимунология (невроендокриноимунология)

35. Хронична болка

36. Автоимунен енцефалит