+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Предстоящи издания

Tag: Upcoming
[UPCOMING] Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland

[UPCOMING] Mini-Invasive Surgery of the Thyroid Gland

Автор:
Жанр: Monographs
Таг: Upcoming
Издателство: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210632
„Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“ е актуален монографичен труд на доц. д-р Румен Ненков, с обем от 228 страници, който е оформен, структуриран и онагледен изключително добре. Книгата е практическо четиво, тъй като представя и изследва значими в днешно време проблеми на съвременната тиреоидна хирургия и запознава читателя с иновативните миниинвазивни и ендоскопски техники, въведени през последните години. Именно това я прави необходимо помагало за лекари специалисти по обща хирургия, ендокринни хирурзи, специализанти, стажант лекари, както и студенти по медицина. More info →
[UPCOMING] Colorectal Precancerousis – Diagnosis, Prevention and Treatment Innovations

[UPCOMING] Colorectal Precancerousis – Diagnosis, Prevention and Treatment Innovations

Автор:
Жанр: Monographs
Таг: Upcoming
Издателство: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210625
Моногртафичният труд се състои от 7 глави (120 страници), в които са разгледани разнообразни проблеми като социална епидемиология на колоректалния рак (КРР), заболяемост и болестност, прогноза и смъртност при болните с КРР, както и профилактиката и лечението на колоректалните прекарцинози. More info →