+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Предстоящи издания

Tag: Upcoming
[UPCOMING] Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

[UPCOMING] Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Author(s):
Genre: Monographs
Tag: Upcoming
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
Доц. д-р Бранимир Каназирев, който е член на Дружествата по кардиология и ехокардиография, Дружеството на кардиолозите в България, Европейската асоциация по кардиология, работната група по сърдечна недостатъчност и работната група по ехокардиография на Европейската асоциация по кардиология, създава тази монография с цел да привлече вниманието на специалисти в сферата на медицината към един все по-обезпокоителен проблем – лечението на заболяването сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзИФ). More info →
[UPCOMING] Handbook. Practical Exercises in Physiology for Students of Medicine and Dental Medicine

[UPCOMING] Handbook. Practical Exercises in Physiology for Students of Medicine and Dental Medicine

Автори: ,
Genre: Manuals
Tag: Upcoming
Publisher: Varna Medical University Press
Година на издаване: 2017
Под редакцията на Златислав Стоянов, д.м.н. и Маргарита Стефанова, д.м. Ръководството е предназначено за студенти по медицина и дентална медицина и представя много класически експерименти, както и редица физиологично обосновани диагностични методи, с напътствия как се ползва съответното оборудване и как се интерпретират резултатите. More info →