+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Предстоящи издания

Tag: Предстоящи издания
[ПРЕДСТОЯЩИ] Колоректални преканцерози – новости в диагностиката, профилактиката и лечението

[ПРЕДСТОЯЩИ] Колоректални преканцерози – новости в диагностиката, профилактиката и лечението

Автор:
Жанр: Монографии
Таг: Предстоящи издания
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210625
Моногртафичният труд се състои от 7 глави (120 страници), в които са разгледани разнообразни проблеми като социална епидемиология на колоректалния рак (КРР), заболяемост и болестност, прогноза и смъртност при болните с КРР, както и профилактиката и лечението на колоректалните прекарцинози. More info →