+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Предстоящи издания

[ПРЕДСТОИ] Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза

[ПРЕДСТОИ] Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза

Автор:
Категория: Монографии
Таг: Предстоящи издания
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
ISBN: 978-619-221-045-8
Понастоящем исхемичният мозъчен инсулт, който представлява около 85% от всички инсулти, е водеща причина за инвалидност и 4-та водеща причина за смърт в развитите страни. Представената за първи път у нас монография се отличава с разбираема медицинска терминология, систематизирано теоретично познание и ясна практическа насоченост. Повече информация →
[ПРЕДСТОИ] Увреждания и дефекти в лицево-челюстната област

[ПРЕДСТОИ] Увреждания и дефекти в лицево-челюстната област

Автори: , , ,
Категории: Монографии, Учебници
Тагове: На английски език, Предстоящи издания
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-028-1
Двуезичната монография е посветена на широкоспектърната проблематика на протетичното лечение на уврежданията и дефектите в лицево-челюстната област и на възможностите за рехабилитация при оптимално удовлетворяване на медико-биологичните показатели - профилактика, функция и естетика. Повече информация →
[ПРЕДСТОИ] Заболявания и травми на ахилесовото сухожилие

[ПРЕДСТОИ] Заболявания и травми на ахилесовото сухожилие

Автор:
Категория: Монографии
Таг: Предстоящи издания
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2017
Бърнeв, Мартин. Травми и болести на ахилесово сухожилие / Мартин Бърнев. - Варна : МУ-Варна, 2016. Повече информация →