+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.

Плутарх

Учебна литература

Всеки велик успех в науката има за свой източник велика дързост на въображението.

 Джон Дюи

Монографии

Да опознаеш, да откриеш, да публикуваш  –  това е съдбата на един учен.

 Франсоа Араго

Автореферати и дисертации

В науката заслугата остава за онзи, който убеди света, а не когото го е споходила идеята.

Уилям Ослър

Научни списания

Точната информация е основна част от мотивацията.

Мери Ан Алисън

Информационни издания

Изгарям, служейки на другите…

проф. д-р Параскев Стоянов – патрон на МУ-Варна

Юбилейни издания

Новини

Излезе от печат учебникът „Аз уча в България“ – видеокурс по български език като чужд за англоезично обучение, ниво B1

Издателство „Медицински университет – Варна“ отпечата втората част от учебника към видеокурс по български език като чужд, озаглавен „Аз уча в България“. Той е...

Доц. Бранимир Каназирев с монография, отпечатана от Издателство Медицински университет – Варна

Издателство Медицински университет – Варна издаде монографията на доц. Бранимир Каназирев „Сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване“. Книгата е с обем от 186...

Предстоящи издания

Последно издадени

Университетско издателство на Медицински университет – Варна

ул. „Марин Дринов” 55

гр. Варна, 9002

Тел.:+359 52 677 112​

E-mail: press@mu-varna.bg