+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.

Плутарх

Учебна литература

Всеки велик успех в науката има за свой източник велика дързост на въображението.

 Джон Дюи

Монографии

Да опознаеш, да откриеш, да публикуваш  –  това е съдбата на един учен.

 Франсоа Араго

Автореферати и дисертации

В науката заслугата остава за онзи, който убеди света, а не когото го е споходила идеята.

Уилям Ослър

Научни списания

Точната информация е основна част от мотивацията.

Мери Ан Алисън

Информационни издания

Изгарям, служейки на другите…

проф. д-р Параскев Стоянов – патрон на МУ-Варна

Юбилейни издания

Новини

Прегледайте резюметата на докладите от предстоящата научна конференция по нутригеномика NuGo Week 2017

От днес в електронния архив със свободен достъп на Университетското издателство на МУ-Варна, са достъпни резюмета на докладите от предстоящата 14-та научна конференция на...

Излезе от печат книгата „Гликемичен контрол при критично болни“ – монографичен труд на д-р Мила Бояджиева

През 2017 г. Издателство Медицински университет – Варна отпечата монографията на д-р Мила Бояджиева, озаглавена „Гликемичен контрол при критично болни“. Книгата представлява съвременен обзор...

Предстоящи издания

Последно издадени

Университетско издателство на Медицински университет – Варна

ул. „Марин Дринов” 55

гр. Варна, 9002

Тел.:+359 52 677 112​

E-mail: press@mu-varna.bg