+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.

Плутарх

Учебна литература

Всеки велик успех в науката има за свой източник велика дързост на въображението.

 Джон Дюи

Монографии

Да опознаеш, да откриеш, да публикуваш  –  това е съдбата на един учен.

 Франсоа Араго

Автореферати и дисертации

В науката заслугата остава за онзи, който убеди света, а не когото го е споходила идеята.

Уилям Ослър

Научни списания

Точната информация е основна част от мотивацията.

Мери Ан Алисън

Информационни издания

Изгарям, служейки на другите…

проф. д-р Параскев Стоянов – патрон на МУ-Варна

Юбилейни издания

Новини

Прегледайте онлайн брой 3 за 2017г. на научното списание Scripta Scientifica Medica, съдържащо доклади от XV Международен конгрес „Колoректална хирургия“

От днес в онлайн системата за научни списания с отворен достъп на издателство Медицински университет – Варна могат да бъдат прочетени медицинските доклади, които...

Издателство МУ-Варна отпечата „Учебна тетрадка за практически упражнения по технология на лекарствените форми – I част“

Излезе от печат в тираж от 100 броя първото издание на „Технология на лекарствените форми и биофармация. Учебна тетрадка за практически упражнения по технология...

Предстоящи издания

Последно издадени

Университетско издателство на Медицински университет – Варна

ул. „Марин Дринов” 55

гр. Варна, 9002

Тел.:+359 52 677 112​

E-mail: press@mu-varna.bg