+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.

Плутарх

Учебна литература

Всеки велик успех в науката има за свой източник велика дързост на въображението.

 Джон Дюи

Монографии

Да опознаеш, да откриеш, да публикуваш  –  това е съдбата на един учен.

 Франсоа Араго

Автореферати и дисертации

В науката заслугата остава за онзи, който убеди света, а не когото го е споходила идеята.

Уилям Ослър

Научни списания

Точната информация е основна част от мотивацията.

Мери Ан Алисън

Информационни издания

Изгарям, служейки на другите…

проф. д-р Параскев Стоянов – патрон на МУ-Варна

Юбилейни издания

Новини

Четете онлайн брой 1 за 2017 на „Варненски медицински форум“

Брой 1 за 2017 г. на научното списание „Варненски медицински форум“ отбелязва шестата годишнина на изданието. Списанието на Медицински университет – Варна, което съдържа статии на български език с придружаващи ги резюмета на английски, обхваща различни области на медицината и общественото здравеопазване.

Прочетете онлайн официалните резюмета от „Срещата на Организацията на младите радиолози в България“, провела се на 2-3 юни 2017г.

Вече можете да откриете резюметата от „Срещата на Организацията на младите радиолози в България, клон на Българската асоциация по кардиоторакална радиология: РАДИОЛОГИЯ ЗАЕДНО“ в електронната платформа с отворен достъп на Издателство МУ-Варна.

Предстоящи издания

Последно издадени

Университетско издателство на Медицински университет – Варна

ул. „Марин Дринов” 55

гр. Варна, 9002

Тел.:+359 52 677 112​

E-mail: press@mu-varna.bg