+359 52 677 112 press@mu-varna.bg

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.

Плутарх

Учебна литература

Всеки велик успех в науката има за свой източник велика дързост на въображението.

 Джон Дюи

Монографии

Да опознаеш, да откриеш, да публикуваш  –  това е съдбата на един учен.

 Франсоа Араго

Автореферати и дисертации

В науката заслугата остава за онзи, който убеди света, а не когото го е споходила идеята.

Уилям Ослър

Научни списания

Точната информация е основна част от мотивацията.

Мери Ан Алисън

Информационни издания

Изгарям, служейки на другите…

проф. д-р Параскев Стоянов – патрон на МУ-Варна

Юбилейни издания

Новини

Университетското издателство МУ-Варна отпечата монографията „Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“

Излезе от печат монографията на доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м., озаглавена „Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“. Книгата не само обобщава класически методи за лечение, но и представя съвременни техники, актуални към момента. Това я прави полезно четиво както за студенти, така и за практикуващи хирурзи специалисти.

Прочетете онлайн докладите от Петата научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна в Приложение 4 на списание „Варненски медицински форум“

Дългоочакваното четвърто приложение към научното списание „Варненски медицински форум“ е вече добавено в платформата за онлайн издания с отворен достъп на МУ-Варна. Електронното издание съдържа 90 доклада от „Пета научна сесия за преподаватели и студенти на Медицински колеж – Варна“, проведена в периода 13-14 октомври 2016 г.

Предстоящи издания

Последно издадени

Университетско издателство на Медицински университет – Варна

ул. „Марин Дринов” 55

гр. Варна, 9002

Тел.:+359 52 677 112​

E-mail: press@mu-varna.bg