Scientific Online Resource System

Варненски медицински форум (Varna Medical Forum)

Online First

Articles

ПРИЛАГАНЕ НА МРТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НЯКОИ ВРОДЕНИ МАЛФОРМАЦИИ НА ЖЛЪЧНАТА И ПАНКРЕАСНАТА СИСТЕМИ PDF
Stoyanka Dineva Georgieva
THERMOREGULATORY DYSFUNCTION IN STROKE PDF PDF
Darina Georgieva-Hristova
Ureterorectal fistula: A reason for recurrent bacteriuria PDF
Deyan Anakievski
Mondor‘s disease, superficial thrombophlebitis of vena dorsalis penis- clinical case PDF
Deyan Anakievski
Types of fiberposts and techniques used for restoration after endodontic treatment -literature review PDF
Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева
Карпал тунел синдром - анатомични вариации и тестове за диагностика PDF
Veselina Georgieva Mihaleva, Mariyana Mihaylova, Stoyan Pavlov, Desislava Marinova, Meglena Angelova, Silviya Filkova
Clinical-statistical study of caries of temporary teeth in children from 4 to 6 years of age PDF
Dobrinka Mitkova Damyanova
Pyogenic liver abscess in a patient with a preceding biliary tract carcinoma. A case report. PDF
Atanas Iliev Lisnichkov
Съвременните технологии в бъдещето на плавателния състав PDF
Georgi Lyubomirov Dimitrov
Оценка на Ефекта на Минерализиращ Лак върху Прогресирането на d1 и d2 Емайлови Кариесни Лезии във Временно Съзъбие PDF
Dobrinka Mitkova Damyanova
Етиологичен спектър на инфекциите на гастроинтестиналния тракт при пациенти, хоспитализирани в УМБАЛ”Света Марина” – Варна PDF
Temenuga Zhekova Stoeva, Milena Krasimirova Bozhkova, Dobromira Yordanova Dimitrova, Gergana Nedelcheva, Viktoria Snezhanova Snegarova, Rumyana Markovska
Oral malodor and Helicobacter pylori PDF
Vladimir Panov
Място на физикалните фактори в лечението на тонзиларната хипертрофия при деца и свързаните с нея симптоми на нарушено нощно дишане PDF
Женя Русева, Марияна Михайлова, Христиана Маджова
Tранскатетърно аортно клапа в клапа протезиране при пациент с рестеноза на биологична клапна протеза - клиничен случай PDF
Мария Веткова Панчева
Автофагия – молекулни механизми и ролята й в неопластичния процес PDF
Nadezhda Stefanova, Maria Tsaneva, Antoniya Hachmeriyan, Ivan Donev
Некроптоза - молекулярни механизми и ролята й при злокачествените тумори. PDF
Nadezhda Stefanova, Maria Tsaneva, Kalin Kalchev, Ivan Donev, Margarita Bogdanova
РЕГУЛИРАНЕ НА КЛЕТЪЧНАТА СМЪРТ ПРИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ЗНАЧЕНИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕН ЕФЕКТ PDF
Камелия Жечкова Братоева, Елеонора Димитрова, Николай Цонев, Георги Тодоров, Калин Калчев, Мария Раданова, Иван Донев
Потребителски предпочитания при избор на имуностимулатори за деца PDF
Яна Панайотова, Мария Рохова
BECLIN 1 - РЕГУЛАТОРЕН ПРОТЕИН НА АВТОФАГИЯТА, BECLIN 1-THE AUTOPHAGY REGULATORY PROTEIN PDF
Камелия Жечкова Братоева, Елеонора Димитрова, Ася Консулова, Чавдар Бъчваров, Георги Тодоров, Надежда Стефанова, Иван Донев
НЕЖЕЛАНОТО СЪБИТИЕ В МЕДИЦИНАТА В КОНТЕКСТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДЕЛИКТ КАТО ОСНОВАНИЕ НА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРЯ PDF
Мария Вълканова

Font Size


|